Konsulting

Nasze usługi doradcze obejmują konsulting strategiczny, konsulting procesów biznesowych oraz realizację projektów.

Szczególną zaletą naszego doradztwa strategicznego i procesowego jest to, że odnosi się ono do kontekstu danej sytuacji. Nasze rozwiązania są  zawsze „szyte na miarę”. Na życzenie nie tylko kontrolujemy, aby projekt przebiegał zgodnie z wyznaczonymi terminami i budżetami, ale również wspieramy i nadzorujemy  pracowników Państwa firmy (coaching).

Typowe podejście Client Vela w projektach konsultingowych:

arrows_all_POL.gif

1. Ustalenie pozycji:
Bez dokładnego poznania aktualnej pozycji statku każdy kurs stanie się ryzykownym przedsięwzięciem. To samo dotyczy profesjonalnego CRM. Do sprecyzowania stanu obecnego potrzebna jest analiza struktury klientów, ich zadowolenia, jak i zapoznanie się z wewnętrznymi procesami i oraganizacją firmy.

arrows_1POL.gif

 • Analiza firmy, konkurencji, rynku i klientów
 • Analiza i ocena wyników

Konsulting w zakresie procesów obejmuje:

 • Analizę istniejących procesów
 • Identyfikację obszarów z potencjałem do optymalizacji

2. Określenie kursu
Następnie opracujemy razem z Państwem strategię, definiujemy wymierne cele i odpowiedni plan działania. Mogą one dotyczyć wzrostu wartości klienta poprzez up-selling lub cross-selling czy zmniejszenia odejść klientów (churn rate) poprzez wdrożenie modeli zachowań klientów i optymalizację  zarządzania reklamacjami.

arrows_2POL.gif

 • Ustalenie celów merytorycznych, finansowych i marketingowych.
 • Opracowanie koncepcji dla n.p. pozyskania i utrzymania klientów, cross-/up-selling, dialogu z klientami, wartości klientów, zarządzania i integracji partnerów biznesowych (np. serwis zewnętrzny lub partnerzy w programie lojalnościowym)

Konsulting w zakresie procesów obejmuje:

 • Dokładną definicję wewnętrznych jak i zewnętrznych  docelowych procesów
 • Dokumentację docelowych procesów
 • Wprowadzenie systematycznego zarządzania procesami

3. Przejęcie steru
Wartość dodaną usługi doradczej można ocenić wyłącznie na podstawie zrealizowanych projektów. Nasze obszerne doświadczenie w realizacji projektów CRM pozwala nam na przejęcie steru przy wdrażaniu rozwiązań dla Państwa.

arrows_3POL.gif

 • Przygotowanie wdrożenia, m.in. przy: podjęciu decyzji „Make or buy” (zlecenie usługi na zewnątrz lub wykonanie we własnym zakresie), kierowanie zewnętrznymi firmami usługowymi (wybór, briefing, kontrola), zaplanowanie infrastruktury i controlling projektu
 • Realizacja: kontrola, pomoc przy wdrożeniu lub operacyjne wdrożenie, zarządzanie partnerami projektu, zlecenie produkcji elementów kampanii marketingowej i realizacja kampanii

Konsulting w zakresie procesów obejmuje:

 • Wdrożenie procesów
 • Coaching pracowników 

4. Utrzymanie kursu
Następnym krokiem po definicji celów jest ustalenie planu działania do ich osiągnięcia. W ramach tego planu zostają wyodrębnione pojedyncze etapy projektu. Do przedstawienia kursu działań wykorzystujemy sprawdzone systemy monitorowania, za pomocą których nasi klienci w każdym momencie mogą sprawdzić czy plan i kurs odpowiadają nadrzędnym celom strategicznym.

arrows_4POL.gif

 • Kontrola jakości z informacją zwrotną o analizie i procesach.
 • Propozycje optymalizacji
HyperLink HyperLink HyperLink
  Polityka prywatności Nota prawna Mapa serwisu © 2009 Client Vela Sp. z o.o.